خاک‌سفید

تخصیص یک انبار 3000 متری در منطقه‌ی خاک‌سفید تهران برای تأمین محصولات