هانچانگ

اخذ نمایندگی انحصاری هانچانگ برای ایران هم‌زمان با تأسیس کارخانه‌ی هان‌چانگ در کره‌ی جنوبی